Till innehåll på sidan

Flerårig övningsplan

Enligt MSB:s inriktning för samverkansövningar på nationell och regional nivå, ska de myndigheter som anges i bilaga till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap kontinuerligt rapportera och uppdatera sina övningar och fleråriga övningsplaner i den nationella övningskalendern på MSB:s webbplats.

Med en flerårig övningsplan underlättas myndigheternas långsiktiga och systematiska arbete med övningar. Genom MSB:s Nationella övningskalender är det möjligt att skapa en gemensam överblick över inplanerade övningar och finna synergier med andra verksamheter och myndigheter.  

Den fleråriga övningsplanen ska uppdateras kontinuerligt utifrån erfarenheter och behov som framkommit i genomförda övningar, verkliga händelser, scenarioanalyser etc. För att uppnå synergier bör det finnas en koppling mellan övningar och utbildningar under den tidsperiod som avses i den fleråriga övningsplanen.

Vägledning som stöd i arbetet

Vägledningen "Stöd för att utveckla en flerårig övningsplan" föreslår en arbetsprocess som ska underlätta arbetet med fleråriga övningsplaner.

Vägledningen är framtagen främst för myndigheter på nationell nivå och länsstyrelser på regional nivå, men den föreslagna arbetsprocessen kan också användas av andra aktörer inom krisberedskapsområdet.

Stöd för att utveckla en flerårig övningsplan

Senast granskad: 25 juni 2019

Till toppen av sidan