Till innehåll på sidan

Övning

För att öka förmågan i samhället att hantera kriser behöver både offentliga och privata aktörer öva.

MSB:s uppdrag är att främja övningsverksamheten, främst genom samverkansövningar. Målet är att aktörerna med hjälp av övningar ska få en god förmåga att begränsa konsekvenserna av olyckor och kriser, få en god förmåga att kunna leda och fatta beslut inom eget ansvarsområde samt att kunna samverka med andra.

MSB:s övningsverksamhet omfattar regional, nationell, EU- och internationell nivå.

Övningskalender

För att få en bättre överblick och underlätta arbetet med samordning av den nationella övningsverksamheten finns den nationella övningskalendern.

Syftet med den nationella övningskalendern är att skapa en långsiktig överblick över myndigheternas inplanerade övningar, vilket ligger till grund för en nationell övningsplan. Se krisberedskapsförordningen (2015:1052).

Aktörerna ska själva lägga in och kontinuerligt uppdatera sina uppgifter i kalendern, och ansvarar själva för innehållet. Där finns också en handledning för hur man går tillväga. 

Nationell övningskalender

Senast granskad: 19 mars 2019

Till toppen av sidan