Till innehåll på sidan

Sevesogrundkurs

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bjuder in handläggare vid länsstyrelser till en grundläggande kurs om Sevesolagstiftningen och dess tillämpning.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till den som innehar, eller som kommer inneha, en anställning som handläggare vid en länsstyrelse som utövar operativ tillsyn enligt Sevesolagstiftningen och/eller deltar i den integrerade miljö - och säkerhetsprövningen enligt miljöbalken av Sevesoverksamheter.

I mån av plats erbjuds även handläggare vid länsstyrelserna som på annat sätt kommer i kontakt med Sevesolagstiftningen att delta.

Kostnad

Kursavgiften är 3 000 SEK exklusive moms och genomförs fysiskt på plats i Stockholm.

Kostnaden för Sevesogrundkursen inkluderar konferenspaket. MSB kommer att skicka faktura till respektive länsstyrelse.

Möjlighet till gemensam middag finns, som betalas av varje deltagare i samband med middagen. Glöm inte att anmäla om ni vill vara med på middag, dag 1.

Om kursen

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla sakkunskap inom Sevesolagstiftningens tillämpningsområden samt stärka handläggarnas roll vid såväl tillsyn enligt Sevesolagstiftningen som vid den integrerade miljö - och säkerhetsprövningen enligt miljöbalken.

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna:

 1. förstå bestämmelserna i Sevesolagen med tillhörande förordning och föreskrift för att kunna tillämpa lagstiftningen. 
 2. förklara länsstyrelsens roll och ansvar vid tillsyn enligt Sevesolagstiftningen samt vid den integrerade miljö - och säkerhetsprövningen av Sevesoverksamheter enligt miljöbalken.

Kursmaterial

Inför kursen kommer MSB att iordningställa en digital kurspärm med lagstiftningar, presentationer och publikationer inom Sevesolagstiftningens tillämpningsområde. Kurspärmen kommer att läggas på en extern samarbetsyta, ”Sevesogrundkurs 2023”. Länk och information om samarbetsytan kommer att skickas via e-post till deltagarna innan kursen.

Förberedelser

Inför kursen är det bra om deltagarna har läst igenom

 • Sevesolagen (SFS 1999:381),
 • Sevesoförordningen (SFS 2015:236)
 • MSB:s föreskrift om att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (MSBFS 2015:8).
 • Seveso III-direktivet (2012/18/EU)

Ytterligare läsförberedelser kommer i samband med bekräftelsen på er anmälan.

Kursplan Sevesogrundkurs för Sevesohandläggare

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval om antalet anmälda överskrider antalet platser. Handläggare vid myndigheter, som arbetar med operativ tillsyn enligt Sevesolagstiftningen och/eller deltar i den integrerade miljö- och säkerhetsprövningen enligt miljöbalken kommer att prioriteras.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 27 januari 2023

Till toppen av sidan