Till innehåll på sidan

Kurs 2 - joniserande strålning

Kurs 2 innehåller 10 stycken moduler och innehåller grundutbildningen i sin helhet som är förkunskapskrav för att gå vidare med kurser inom svensk kärnenergiberedskap.

Modul 2 - Joniserande strålning

Modul 2 beskriver atomens uppbyggnad och vad joniserande strålning är. Den grundläggande kunskapen behöver du för att kunna förstå och hantera risker vid en händelse med radioaktiva ämnen.

Till Modul 2 - Joniserande strålning

Modul 3 - Storheter och enheter

I modul 3 kommer du att få en beskrivning av de storheter och enheter som du behöver känna till för att kunna förstå när man pratar om joniserande strålning.

Till Modul 3 - Storheter och enheter

Modul 4 - Mäta joniserande strålning

Det här avsnittet tar upp mätning av joniserande strålning och vilka mätinstrument som vanligtvis används vid händelser och räddningsarbete. 

Till Modul 4 - Mäta joniserande strålning

Modul 5 - Hur strålningen påverkar kroppen

Denna modul handlar om strålningens biologiska verkan, det vill säga hur strålningen påverkar oss människor och andra levande varelser.
 
Modulen beskriver strålningens skadeverkan, vilka hälsorisker strålning utgör och vilka riktlinjer som finns för personal som riskerar att utsättas för joniserande strålning.

Till Modul 5 - Hur strålningen påverkar kroppen

Modul 6 - Strålkällor

Strålkällor förekommer i  många olika verksamheter i samhället. Det finns både slutna och öppna strålkällor.
 
I nästan varje större industri och sjukhus finns strålkällor av olika slag. Även i laboratorier, i skolor, och inom Försvarsmakten förekommer strålkällor.
 
Den här modulen redogör för några av de vanligaste strålkällorna som förekommer, vad de används till och hur de ska hanteras.

Till Modul 6 - Strålkällor

Modul 7 - Strålkällors märkning

Den här modulen redogör för vilka märkningar som används för fast monterade och rörliga strålkällor.

Till Modul 7 - Strålkällors märkning

Modul 8 - Transport av strålkällor

Denna modulen redogör för vad som gäller vid transport av strålkällor. Vanligtvis transporteras strålande material på våra vägar och med flyg.

Till Modul 8 - Transport av strålkällor

Modul 9 - Beredskap och beredskapsorganisation

Den här delen av utbildningen handlar om samhällets krishanteringssystem samt vilka aktörer som ingår i beredskapen mot olyckor eller händelser med radioaktiva ämnen.

Till Modul 9 - Beredskap och beredskapsorganisation

Modul 10 - Zonindelning och personligt skydd

Denna modul handlar om vilken personlig skyddsutrustning du kan använda för att skydda dig vid en insats där strålning kan förekomma.

Modulen redogör även för de zoner som skadeområdet delas in i vid en insats.

Till Modul 10 - Zonindelning och personligt skydd

Modul 10 B - Beräkning av doshastighet

I tidigare modul 10 togs det upp vilken personlig skyddsutrustning som ska användas och också den så kallade avståndslagen. I denna modul lär du dig att tillämpa avståndslagen genom egna beräkningar. Detta för att få en djupare förståelse  för hur avståndet till en strålkälla kan påverka säkerheten.

Till Modul 10 B - Beräkning av doshastighet

Modul 11 - Försiktighet på skadeplats och sanering

Denna modul redogör för de försiktighetsåtgärder och rutiner som gäller på en skadeplats som innefattar strålning.
 
Modulen beskriver även vilka rutiner som används för mätning och sanering av personal.

Till Modul 11 -  Försiktighet på skadeplats och sanering

Senast granskad: 9 oktober 2020

Till toppen av sidan