Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2008:2 föreskrifter om ändring i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:8) om transport av farligt gods på järnväg

SRVFS 2008:2 föreskrifter om ändring i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:8) om transport av farligt gods på järnväg

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2009-02-16

Författningsnummer

SRVFS 2008:02

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätts av

Ändrar

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan