Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 1999:4 föreskrifter för ackreditering av organ som i tredjepartsställning skall utföra kontroll av tankar och tryckkärl m.m. för inrikes landtransport av farligt gods

SRVFS 1999:4 föreskrifter för ackreditering av organ som i tredjepartsställning skall utföra kontroll av tankar och tryckkärl m.m. för inrikes landtransport av farligt gods

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2009-02-16

Författningsnummer

SRVFS 1999:4

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätter

Ersätts av

Upphävd genom förordning SFS 2010:1075.

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan