Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 1999:2 föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra vissa kontroller av tankar avsedda för inrikes landtransport av farligt gods

SRVFS 1999:2 föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra vissa kontroller av tankar avsedda för inrikes landtransport av farligt gods

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2009-02-16

Författningsnummer

SRVFS 1999:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätter

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan