Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 1994:7 föreskrifter för ackreditering av organ för kontroll i vissa fall av tankar m.m. för inrikes transport av farligt gods på väg och i terräng

SRVFS 1994:7 föreskrifter för ackreditering av organ för kontroll i vissa fall av tankar m.m. för inrikes transport av farligt gods på väg och i terräng

Detaljer

Status

Upphävd från och med 1999-09-01

Författningsnummer

SRVFS 1994:7

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan