Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2019:4 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:6) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

MSBFS 2019:4 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:6) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2020-01-01

Författningsnummer

MSBFS 2019:4

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätter

Ändrar

Senast granskad: 7 juli 2021

Till toppen av sidan