Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2011:6 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2011:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

MSBFS 2011:6 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2011:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2013-07-01

Författningsnummer

MSBFS 2011:06

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätts av

Ändrar

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan