Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2000:3 föreskrifter om information till allmänheten i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning

SRVFS 2000:3 föreskrifter om information till allmänheten i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2018-02-06

Författningsnummer

SRVFS 2000:3

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan