Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2000:3 föreskrifter om information till allmänheten i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning

SRVFS 2000:3 föreskrifter om information till allmänheten i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2018-02-06

Författningsnummer

SRVFS 2000:3

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan