Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

Meddelande 1993:2 allmänna råd och kommentarer om plan för länsstyrelsens räddningstjänst

Meddelande 1993:2 allmänna råd och kommentarer om plan för länsstyrelsens räddningstjänst

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2008-11-01

Författningsnummer

SRVFS 1993:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan