Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 1993:1 föreskrifter och allmänna råd om brandsynefrister

SRVFS 1993:1 föreskrifter och allmänna råd om brandsynefrister

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2003-12-31

Författningsnummer

SRVFS 1993:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Upphävd av

Övergångsbestämmelser upphörde att gälla vid utgången av 2004.

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan