Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 1993:1 föreskrifter och allmänna råd om brandsynefrister

SRVFS 1993:1 föreskrifter och allmänna råd om brandsynefrister

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2003-12-31

Författningsnummer

SRVFS 1993:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Upphävd av

Övergångsbestämmelser upphörde att gälla vid utgången av 2004.

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan