Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

Meddelande 1991:2 allmänna råd och kommentarer om avspärrning och trafikdirigering vid räddningstjänst

Meddelande 1991:2 allmänna råd och kommentarer om avspärrning och trafikdirigering vid räddningstjänst

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2010-10-01

Författningsnummer

SRVFS 1991:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan