Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 1997:1 föreskrifter om ersättning för besiktning av skyddsrum

SRVFS 1997:1 föreskrifter om ersättning för besiktning av skyddsrum

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-09-01

Författningsnummer

SRVFS 1997:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Upphävd genom förordning SFS 2006:638

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan