Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 1995:2 föreskrifter om tidskoefficient vid beräkning av ersättning för skyddsrumsmerkostnader

SRVFS 1995:2 föreskrifter om tidskoefficient vid beräkning av ersättning för skyddsrumsmerkostnader

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-09-01

Författningsnummer

SRVFS 1995:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Upphävd genom förordning SFS 2006:638

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan