Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 1995:2 föreskrifter om tidskoefficient vid beräkning av ersättning för skyddsrumsmerkostnader

SRVFS 1995:2 föreskrifter om tidskoefficient vid beräkning av ersättning för skyddsrumsmerkostnader

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-09-01

Författningsnummer

SRVFS 1995:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Upphävd genom förordning SFS 2006:638

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan