Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

KBMFS 2005:1 föreskrifter om ändring i Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (2003:6) om utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga

KBMFS 2005:1 föreskrifter om ändring i Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (2003:6) om utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2012-04-01

Författningsnummer

KBMFS 2005:1

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Ändrar

Upphävd av

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan