Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

KBMFS 2003:8 föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt, ändrade gm KBMFS 2005:2

KBMFS 2003:8 föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt, ändrade gm KBMFS 2005:2

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2008-12-31

Författningsnummer

KBMFS 2003:8

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Ändras av

Upphävd av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan