Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

KBMFS 2003:8 föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt, ändrade gm KBMFS 2005:2

KBMFS 2003:8 föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt, ändrade gm KBMFS 2005:2

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2008-12-31

Författningsnummer

KBMFS 2003:8

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Ändras av

Upphävd av

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan