Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

KBMFS 2002:1 föreskrifter om arvoden till auditörer inom det civila försvaret

KBMFS 2002:1 föreskrifter om arvoden till auditörer inom det civila försvaret

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2012-04-01

Författningsnummer

KBMFS 2002:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Upphävd av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan