Till innehåll på sidan

Sekretessmarkerade personuppgifter

Här finner du information om hur MSB hanterar personer som har sekretessmarkerade personuppgifter.

MSB:s hantering av skyddade personuppgifter

I de fall MSB får uppgift om att en person har en sekretessmarkering ska MSB bevaka den enskildes intresse av att de skyddade personuppgifterna inte lämnas ut till obehöriga.

Om uppgifterna lämnas in direkt av någon enskild så har inte MSB kännedom om eventuell sekretessmarkering. I sådant fall är det viktigt att den enskilde lämnar besked om detta i särskild ordning.

MSB använder vid posthantering Skatteverkets postförmedling (förmedlingsuppdrag).

Om du har frågor om skyddade personuppgifter kan du kontakta MSB:s Rättsenhet via registrator@msb.se.

Om du ska söka en utbildning eller kurs

Om du har sekretessmarkerade personuppgifter ska du innan du loggar in och ansöker kontakta antagningsfunktionen antingen via utbildning@msb.se eller via växeln 0771-240 240. Fråga efter antagningen.

Senast granskad: 1 november 2023

Till toppen av sidan