Till innehåll på sidan

Brandrisk Ute

Brandrisk Ute är en app från MSB som riktar sig till privatpersoner. Under främst vår och sommar hjälper appen dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och om det råder eldningsförbud där du befinner dig.

I appen Brandrisk Ute får du:

 • Koll på brandrisken där du befinner dig.
 • Koll på om det råder eldningsförbud.
 • Råd om hur du eldar och grillar på ett säkert sätt.

Ladda ned appen

Du laddar enkelt ned appen till din telefon genom App Store eller Google Play.

Brandrisk Ute i App Store

Brandrisk Ute på Google Play

Lär dig mer om säkerhet vid eldning i skog och mark

Appens startläge - prognos

I startläget finns prognos för maximal brandrisk för aktuell dygnsperiod, samt prognoser för maximal brandrisk för kommande dygnsperioder. Dygnet delas in i natt kl. 0-6, förmiddag kl. 6-12, eftermiddag kl. 12-18 och kväll kl. 18-24. Det är också möjligt att visa 6-dygnsprognoser och timprognoser upp till två dygn framåt genom att trycka på knappen ”Se 6-dygnsprognos” eller genom att trycka på symbolen med eldsflamman med aktuell brandrisk högst upp.

I appen visas en brandrisknivå som baseras på en samlad bedömning av brandrisken för skogsbrandsrisk spridning, skogsbrandsrisk bränsleuttorkning och gräsbrandsrisk. Det är den maximala brandrisken av dessa som visas. Om till exempel gräsbrandsrisken är stor och skogsbrandsrisken är liten visas ”4. Stor brandrisk” som den sammanvägda brandrisken. Brandrisknivån anges också med en siffra 1-6 samt en färgkod för varje nivå:

 1. Mycket liten risk (blå)
 2. Liten risk (grön)
 3. Måttlig risk (gul)
 4. Stor risk (orange)
 5. Mycket stor risk (röd)
 6. Extremt stor risk (röd-lila)

Rådgivning

På startsidan finns också råd för hur du bör agera om du planerar att elda och grilla i skog och mark baserat på aktuell brandrisk. Råd visas för skog och mark (skogsbrandsrisk) och även specifikt för områden med torrt fjolårsgräs (gräsbrandsrisk). Till exempel bör du avstå från att grilla och elda när brandrisken är 5. Mycket stor (röd) och 6. Extremt stor (röd-lila).

Mer detaljerade råd finner du genom att klicka på eldflammorna med brandrisknivåerna. I fliken Brandfakta i appen finns även information om hur du kan anpassa andra aktiviteter efter rådande och kommande brandrisk, till exempel om du ska använda motorsåg eller köra terränghjuling (fyrhjuling) i skog och mark. Brandriskprognoserna produceras av SMHI på uppdrag av MSB. Det är samma prognoser som SMHI kommunicerar som riskmeddelande på sin webbsida, i sin app och till media.

På startsidan Prognos kan du även trycka på puffen ”MSB meddelar” för att läsa en aktuell notis om brandrisk.

Kontrollera status för eldningsförbud

När brandrisken är stor kan kommunen eller länsstyrelsen införa förbud mot att elda och grilla i skog och mark. Det är alltid viktigt att du kontrollerar eldningsförbud innan du eldar och grillar i skog och mark.
På startsidan (fliken Prognos) i appen Brandrisk Ute kan se statusen för eldningsförbud för kommunen eller länet som du befinner dig i, eller för platsen som du har sökt fram.

Statusen för eldningsförbud är angivet enligt:

 • Inget eldningsförbud
 • Eldningsförbud
 • Skärpt eldningsförbud
 • Annat eldningsförbud

Vid "Gäller sedan" ges datum för när statusen senast uppdaterades, om denna information finns tillgänglig. Genom att trycka på symbolen för eldningsförbud, alternativt knappen "?" (frågetecken), får du allmän information om eldningsförbud. Om det är eldningsförbud ges även länk till aktuell kommun eller länsstyrelses webbplats, där du kan läsa mer detaljer om vad eldningsförbudet innebär.

Informationen om eldningsförbudet hämtas från länsstyrelsernas karttjänst över aktuella eldningsförbud.

Länsstyrelsernas karttjänst över eldningsförbud på krisinformation.se

Kartor - få en överblick av brandrisken

Applikationens kartor ger en överblick av brandrisken upp till fem dygn framåt för hela landet. Kartlagret som först visas är den sammanvägda brandrisken. Det är även möjligt att visa fördjupade prognoser för skogsbrandrisk spridning (FWI-index, respektive FWI-dygn), skogsbrandsrisk bränsleuttorkning samt gräsbrandsrisk. Genom att trycka på ”i” kan du visa eller dölja färgförklaringar i kartan. Du kan även zooma i kartorna. Genom att trycka på en plats i kartan kan du få upp brandriskprognos för den platsen. Dina favoriter visas också på kartan (det är möjligt att slå av i Inställningar).

Favoriter

Här sparas dina favoritplatser så att du direkt kan visa brandriskprognoser för det område du har valt. Du kan även jämföra aktuell brandrisk för dina sparade platser. För att spara en plats trycker du på hjärtat i applikationens startläge (fliken Prognos) eller så kan du trycka i kartan och därefter trycka på knappen ”Spara plats som favorit”. Du kan även döpa om och radera dina favoriter. Det är även möjligt att sortera favoriterna efter olika kriterier. Om du trycker på stjärnan visas den favoriten högst upp, oavsett sortering.

Dela brandrisker

Du kan dela med dig av brandriskprognoserna där du är eller för sökt ort. Detta gör du genom dela-funktionen som du finner om du på startsidan (fliken Prognos) trycker på knappen ”Se 6-dygnsprognos” alternativt tycker på symbolen med eldsflamman med aktuell brandrisk högst upp. En bild skapas. Du kan dela denna bild genom till exempel mms, e-post eller som inlägg i sociala medier såsom Facebook, Instagram och Twitter.

Om du till exempel vet med dig att en familjemedlem eller kompis befinner sig på, eller ska resa till en ort, kan du söka rätt på brandrisken för den orten och dela med dig av brandrisken och sprida kunskap om säker eldning.

Brandfakta

I fliken Brandfakta finner du mer information om brandrisk och hur du minskar risken att starta bränder i skog och mark. I Brandfakta kan du ta del av:

 • Hur du kan anpassa din aktivitet efter rådande och kommande brandrisk, till exempel om du planerar att grilla och elda i skog och mark eller om du planerar att använda motorsåg, röjsåg eller andra handredskap.
 • Förklaring av brandrisknivåer.
 • FAQ – vanliga frågor och svar om brandrisk och eldning.
 • Instruerande filmer om brandsäkerhet.
 • Intressanta fakta om brandsäkerhet och hur bränder uppstår.
 • Guider för säker eldning mm.

Det är även möjligt att söka i brandfakta.

Om appen

Här kan du läsa en sammanfattande text om Brandrisk Ute och få en introduktion till hur du kommer igång med appen. Du kan även läsa mer om tillgänglighet och integritetspolicy samt ta del av MSB:s andra applikationer.

Vi arbetar ständigt med att förbättra Brandrisk Ute och din åsikt är viktig. Här kan du även få information om hur du kan kontakta MSB om du har någon fråga eller synpunkt om appen (se kontaktinformation längst ner på denna webbsida).

Inställningar

I Inställningar finner du flera inställningsmöjligheter:

 • Det är möjligt att välja svenska eller engelska som språk i appen. Det språk som används från början är språket enligt inställningen i din mobiltelefon/surfplatta.
 • Du kan slå av och på visning av favoriter på kartan.
 • Du kan slå av och på auto-zoom i kartan. Om auto-zoom är aktiverat zoomas kartan automatiskt till din aktuella plats.
 • Du kan välja vilken av flikarna i appen som ska vara startflik. Välj mellan Prognos, Karta eller Favoriter.

API

Via ett öppet API (programmerbara gränssnitt) är det möjligt att erhålla brandriskprognoserna från appen Brandrisk Ute. Det kan till exempel vara användbart om du utvecklar egna applikationer och vill visa brandriskprognoserna i din applikation.

Här är en förklaring av brandriskparametrarna:

 • Sammanvägd brandrisk (riskIndex): Samlad bedömning av FWI-index, Bränsleuttorkning och Gräsbrandsrisk där det generellt används det maximala av dessa. Om exempelvis FWI-index och Bränsleuttorkning är mycket liten, men gräsbrandsrisken är stor, så visas den sammanvägda brandrisken som ”4. Stor brandrisk”.
 • Sammanvägd skogsbrandrisk (woodIndex): Sammanvägning på liknande sätt, men enbart för skogsbrandsrisk. Generellt väljs det högsta värdet av FWI-index och Bränsleuttorkning.
 • FWI-index (fwiIndex)
 • Bränsleuttorkning (combustibleIndex)
 • Gräsbrandsrisk (grassIndex)

Beskrivning av appens API (Swagger)Användarvillkor för API Brandrisk Ute

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter om appen Brandrisk Ute? Kontakta oss!

brandriskute@msb.se

Senast granskad: 2 maj 2024

Till toppen av sidan