Till innehåll på sidan

Om Klara färdiga - för dig som är vårdnadshavare

MSB går ut med budskapet “Klara, färdiga” till Sveriges 16-åringar för att påminna om vikten av kriskoll och informera om hur vi alla är en del av Sveriges beredskap. Fundera och diskutera gärna tillsammans med din ungdom om hur en kris kan påverka er.

Varför informerar MSB om detta?

MSB fick 2021 ett regeringsuppdrag att öka ungas kriskoll året de fyller 16. Uppdraget går ut på att utbilda 16-åringar om krisberedskap och civilt försvar. Alla drabbas av en kris och den som har beredskap hanterar en kris bättre.

Skälet till uppdraget är att vi alla behöver hjälpas åt vid en kris, krigsfara eller allra ytterst krig. Då är det viktigt att vi alla vet hur vi kan bidra.

I Klara färdiga finns lärandet inbyggt i en fiktiv berättelse som tar upp olika tänkbara krisscenarion och ger tricken hur man kan öka sin beredskap. Berättelsen lyfter också vikten av att hjälpas åt. Berättelsen finns i bokform eller som ljuddrama med eftersnack där våra experter ger konkreta tips.

Diskutera tillsammans

Fundera och diskutera tillsammans med din ungdom om hur en kris kan påverka er, hur ni kan bidra och vad som är bra att ha hemma. Ni kan föreställa er ett scenario, till exempel en storm, en översvämning eller en it-störning som påverkar elförsörjningen. Utgå från scenariot i ert samtal. Ni kan också använda er av MSB:s övningar och filmer som tagits fram för att skapa dialog.

Skriv ut eller beställ scenarioövning Hur förberedd är du?Titta på vår filmserie Rädd eller beredd?

Gör webbutbildningen Sju dagar

Så pratar du med din ungdom om oro

Vi vet att det kan känns jobbigt att föreställa sig en kris, men det är viktigt för alla att känna till hur samhället fungerar när något händer och hur alla kan bidra. Genom att förbereda oss på kriser och katastrofer minskar vi också risken för att bli hårt drabbade. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Vi kan inte styra över våra känslor. Om oro uppstår nu eller under en kris är det viktigt att du som vårdnadshavare kan förmedla lugn och trygghet. Låt inte din egen eventuella oro ta över ert samtal.

Här är några tips för att prata om tuffa situationer:

  • Ta oron på allvar. Utgå inte från att ungdomar oroar sig för samma saker som du kanske gör.
  • Våga fråga. Undrar din ungdom något? Hur känns det just nu?
  • Svara rakt och tydligt. Förlita dig bara på trovärdiga källor så att du kan svara med korrekt och aktuell information.
  • Det är okej att säga att du inte vet något, men att du kan ta reda på mer så att ungdomen slipper gå och undra.
  • Ta del av innehåll tillsammans. Om ni läser samma artikel eller kollar på ett tv-program kan ni passa på att resonera kring ämnet.
  • Prata om källkritik. På sociala medier kan rykten spridas snabbt. Se till att lyfta det och hur man identifierar falsk information.
  • Berätta om vikten av kriskoll. Genom att tillsammans bygga upp hemberedskap skapar ni en gemensam trygghet.
  • Visa vilka kanaler som gäller för samhällets krisinformation, till exempel krisinformation.se och Sveriges Radio P4.

Om att stötta barn som känner oro för krig på Bris webbplatsFöräldralinjen - för dig som är orolig för ditt barn Krisinformation anpassat för barn och unga på Lilla Krisinfo:s webbplats

Senast granskad: 8 november 2023

Till toppen av sidan