Till innehåll på sidan

RID-möten

Här finns sammanfattning över förslag och rapporter från möten med RID arbetsgrupp.

Mötet behandlar ändringar i bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg, RID.

Arbetsgruppen har ett till två möten per år och diskuterar då förslag till nya eller förändrade bestämmelser i RID och fattar även beslut om detsamma.

Senast granskad: 23 juni 2020

Till toppen av sidan