Till innehåll på sidan

RID-möten

Här finns sammanfattning över förslag och rapporter från möten med RID Committee of Experts och Standing working group.

Mötena behandlar bestämmelserna för internationell transport av farligt gods på järnväg, RID.

Arbetsgruppen har ett till två möten per år och diskuterar då förslag till nya eller förändrade bestämmelser i RID och fattar även beslut om detsamma.

Senast granskad: 15 januari 2022

Till toppen av sidan