Till innehåll på sidan

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan leds av MSB och genomförs främst av kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer. Men även föreningar, studieförbund, skolor, näringsliv, arbetsplatser, butiker, bostadsbolag, elleverantörer etcetera är varmt välkomna att delta på det sätt som passar den egna verksamheten.

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) har genomförts sedan 2017. I år var temat Öva! 224 av 290 kommuner deltog genom olika aktiviteter. 

Beredskapsveckan 2023

Kampanjens grundläggande idé

Det har alltid funnits tre återkommande mål med Beredskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig

  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap

  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Broschyren har fyllt fem år och fortsätter att återbrukas

Mittuppslaget på MSB:s broschyr "Om krisen eller kriget kommer" från 2018. Foto: Thomas Henrikson, MSB

I maj 2018 skickades "Om krisen eller kriget kommer" ut till alla hushåll i Sverige. Vid den tiden var riskmedvetenheten tämligen låg bland allmänheten. Vi kan se att broschyren och världshändelserna de senaste åren har banat väg för riskkommunikationen och engagerat många människor att exempelvis skaffa en hemberedskap.

Beredskapsveckan 2023 har fortsatt att konkretisera innehållet i broschyren genom temat Öva! Vi återanvände också andra MSB-material, exempelvis de scenarion om bland annat en vardag i krig och ett långvarigt elavbrott som Försvarshögskolan tagit fram samt filmserien "Rädd eller beredd".

Fortsatt stort intresse för hemberedskap

Det finns ett växande engagemang i samhället för hur man som privatperson kan förbereda sig inför samhällskriser. Inte minst är intresset stort för hemberedskap. Antalet beställningar och nedladdningar av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" ökade kraftigt under våren 2022 och framåt, och MSB får många frågor om hemberedskap.

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, ett ansträngt energiläge, stigande matpriser liksom allt tydligare konsekvenser av klimatförändringarna i människors vardag, gör det allt viktigare att vi tillsammans bemöter människors ökande engagemang. 

Till Kampanjuppföljning 2022 och andra studier och utvärderingar

Lokala broschyrer

Som en del i MSB:s Guide till riskkommunikation finns nu råd och inspriation för att ta fram lokala broschyrer om kris och krig.

Senast granskad: 30 oktober 2023

Till toppen av sidan