Till innehåll på sidan

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Systematiskt informationssäkerhetsarbete är att arbeta förebyggande och att kontinuerligt anpassa skyddet utifrån organisationens behov och risker. Då finns informationen tillgänglig när vi behöver den, vi kan lita på att den är riktig och inte manipulerad och att endast behöriga personer får ta del av den.

Läs mer om systematiskt informationssäkerhetsarbete

Oktober är informationssäkerhetsmånaden!

I oktober varje år arrangeras EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige anordnar MSB och Polisen kampanjen "Tänk säkert". Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor. Det gemensamma temat 2023 är nätfiske, säkra lösenord och säkerhetskopiering.

Tänk säkert 2023

Nytt övningsmaterial för ledningen

Beredskapsveckan som infaller veckan före säkerhetsmånaden har i år temat Öva! I samband med detta har MSB lanserat ett nytt övningsmaterial Informationssäkerhet för ledningen.
Det rör sig om handledning och presentationsunderlag som kan användas i olika typer av organisationer för att genomföra en övning om informationssäkerhet med ledningsgruppen. Passa på att planera in detta under oktober!

Övning – Informationssäkerhet för ledningen

Kontakta oss för råd!


Vi erbjuder en rådgivningstjänst som stödjer er i ert förebyggande arbete.

Informationssäkerhet i fokus - webbinarieserie

Anmäl dig eller titta i efterhand.

Metodstöd

Från standard till samordning av systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Föreskrifter och vägledningar

Här finns föreskrifter och tillhörande stödmaterial om informationssäkerhet i statliga myndigheter.

Informationssäkerhetsarbete i Ena

Ena är namnet på den digitala infrastruktur som tolv myndigheter etablerar tillsammans för att information ska kunna utbytas på ett säkert och effektivt sätt.

Stöd till företag

Säkra din företagsinformation.

Material om NIS

NIS står för "The Directive on security of network and information systems - the NIS Directive".

På svenska heter direktivet ”åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen”. Kortfattat ställer NIS-direktivet krav på säkerhet i nätverk och informationssystem.Is

NIS-direktivet

Senast granskad: 26 september 2023

Till toppen av sidan