Till innehåll på sidan

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

MSB har i uppgift att samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet. Arbetet berör hela samhället – från organisationer, kommuner, andra myndigheter och företag, till enskilda individer.

MSB:s uppdrag är att stödja förebyggande åtgärder och arbeta med att främja ett systematiskt långsiktigt arbete med informationssäkerhet på alla nivåer i samhället.

Senast granskad: 19 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan