Till innehåll på sidan

Mognadsdialogen

Mognadsdialogen är ett pedagogiskt verktyg för att följa upp hur effektivt organisationen arbetar med att skydda sin information utifrån behov, krav och förutsättningar. Genom dialog skapas förståelse och samsyn.

Illustration av personer som sitter runt ett bord och tittar på en presentation.

Mognadsdialogen syftar till att genom dialog skapa en gemensam bild av och förståelse för organisationens nuläge i det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Mognadsdialogen passar de flesta organisationer och att genomföra en mognadsdialog går relativt snabbt.

Mognadsdialogen bidrar till att:

  • skapa samsyn och enas om organisationens nuläge
  • identifiera och prioritera områden för utvecklings- och förbättringsarbetet
  • öka insikten om vad ett systematiskt arbetssätt innebär
  • öka förståelsen för vad som ingår i informationssäkerhetsarbetet
  • öka insikten om vad som krävs för att öka mognaden
  • öka ledningens engagemang och förmåga att leda och styra.

Mognadsdialogen – gör så här

Mognadsdialogen - praktiska tipsMaterial till workshops om Mognadsdialogen

  • I en workshop arbetar nyckelpersoner i organisationen fram en gemensam bild av nuläget genom att jämföra sig med fördefinierade mognadsnivåer inom sex viktiga perspektiv inom informationssäkerhet.
  • I workshoppen identifieras och prioriteras utvecklings- och förbättringsområden som kan öka mognaden.
  • Workshopen genomförs utan externt stöd och kan ledas av organisationens CISO eller motsvarande. Till hjälp finns workshopmaterial i powerpoint-format så att workshopdeltagarna smidigt kan ta sig igenom hela Mognadsdialogen.

Filmer om Mognadsdialogen

Film om vad mognadsdialogen är och vad den kan bidra till i din organisation

Film med konkreta råd om hur du kan förbereda och leda din grupp genom en mognadsdialog.

Senast granskad: 9 februari 2024

Till toppen av sidan