Till innehåll på sidan

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Systematiskt informationssäkerhetsarbete är att arbeta förebyggande och att kontinuerligt anpassa skyddet utifrån organisationens behov och risker. Då finns informationen tillgänglig när vi behöver den, vi kan lita på att den är riktig och inte manipulerad och att endast behöriga personer får ta del av den.

På dessa sidor hittar du MSB:s råd och stöd om systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Aktuellt

I Metodstödet för systematiskt informationssäkerhetsarbete finns det sedan en tid tillbaka inte mindre än sju nya vägledningar på ämnena klassning, ledning och styrning, incident- och kontinuitetshantering. Nu i veckan lanseras också fyra korta filmer med introduktion till de olika analyserna i Metodstödet och en ny publikation som riktar sig till din ledning, ”Ledningens roll i informationssäkerhetsarbetet”.

I vårt kursutbud märks kanske framförallt nya Disa som inte bara har fått nytt och uppdaterat innehåll, utan också en ny snygg design. Disa riktar sig till alla och hjälper er att höja medvetenheten om säkerhet i hela organisationen. Våra webbutbildningar för personer med verksamhetsansvar och för dig som är CISO eller motsvarande finns fritt tillgängliga på webben och anmälan till höstens omgång av vår lärarledda kurs i strategisk och systematisk informationssäkerhet är öppen till och med den 4 juli.

Sedan en tid tillbaka finns också Infosäkkollen som hjälper er att följa upp och utvärdera ert informationssäkerhetsarbete - ta chansen att få jämförande återkoppling genom att rapportera in resultaten senast 30 september!

Allt knyter an till MSB:s nya och reviderade föreskrifter som publicerades i höstas. De innehåller krav kring systematiskt informationssäkerhetsarbete, it-säkerhet och incidentrapportering. Föreskrifterna är regler för statliga myndigheter att följa. Men även andra offentliga och privata organisationer har nytta av innehållet i föreskrifterna och vägledningarna i sitt systematiska informationssäkerhetsarbete.

Metodstöd

Nya vägledningar och filmer!

Kurser i informationssäkerhet

Ny Disa och öppen anmälan till kurs i strategiskt informationssäkerhetsarbete.

Infosäkkollen

Infosäkkollen är ett verktyg som stödjer uppföljning och förbättring av systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Föreskrifter och vägledningar

Här finns föreskrifter och tillhörande stödmaterial som rör informationssäkerhet i statliga myndigheter.

Senast granskad: 14 juni 2021

Till toppen av sidan