Till innehåll på sidan

Lag, förordning och föreskrifter

För att Sverige ska kunna genomföra NIS-direktivet, som i grunden är ett direktiv från Europaparlamentet, har ny lag och ny förordning tagits fram.

NIS-direktivet och genomförandeförordning

I juli 2016 antog Europaparlamentet NIS-direktivet med åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom unionen. NIS-direktivets bestämmelser trädde i kraft 2018 i hela EU och genomförs i respektive medlemsstat.

Åtgärder kring gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem på EUR-Lex webbplats

EU-kommissionen beslutade i januari 2018 om en genomförandeförordning som närmare specificerar krav på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering för leverantörer av digitala tjänster.

Till EU-kommissionens genomförandeförordning

Lag och förordning

För att NIS-direktivet skulle bli giltigt i svensk rätt behövde det införlivas i den svenska rättsordningen. Därför beslutades en ny lag och förordning som trädde i kraft 1 augusti 2018.

Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster på Riksdagens webbplats

Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster på Riksdagens webbplats

Föreskrifter inom flera områden

MSB och tillsynsmyndigheterna har föreskriftsrätt kopplat till NIS-regleringen. Den 1 november trädde MSB:s föreskrifter om anmälan och identifiering av samhällsviktiga tjänster samt föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster i kraft.

Senast granskad: 19 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan