Till innehåll på sidan

Lag, förordning och föreskrifter

För att Sverige ska kunna genomföra NIS-direktivet, som i grunden är ett direktiv från Europaparlamentet, har ny lag och ny förordning tagits fram.

Lag och förordning

För att NIS-direktivet skulle bli giltigt i svensk rätt behövde det införlivas i den svenska rättsordningen. Därför beslutades en ny lag och förordning som trädde i kraft 1 augusti 2018.

Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster på Riksdagens webbplats

Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster på Riksdagens webbplats

Förskrifter

MSB och tillsynsmyndigheterna har föreskriftsrätt kopplat till NIS-regleringen. Den 1 november trädde MSB:s föreskrifter om anmälan och identifiering av samhällsviktiga tjänster samt föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster i kraft.

MSBFS 2018:7 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

MSBFS 2018:7 Konsekvensutredning MSBFS 2018:7

Vägledning för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

MSBFS 2018:8 föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster
MSBFS 2018:8 Konsekvensutredning MSBFS 2018:8MSBF 2018:9 föreskrifter och allmänna råd om rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster

MSBFS 2018:9

Konsekvensutredning MSBFS 2018:9

Vägledning om rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringenMSBF 2018:10 föreskrifter och allmänna råd om rapportering av incidenter för leverantörer av digitala tjänster

MSBFS 2018:10

Konsekvensutredning MSBFS 2018:10

Vägledning för incidentrapportering för leverantörer av digitala tjänsterMSBF 2018:11 föreskrifter och allmänna råd om frivillig rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för samhällets funktionalitet 
MSBFS 2018:11Konsekvensutredning MSBFS 2018:11

EU-kommissionens genomförandeförordning

EU-kommissionen beslutade i januari 2018 om en genomförandeförordning som närmare specificerar krav på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering för leverantörer av digitala tjänster.

Till EU-kommissionens genomförandeförordning

Senast granskad: 22 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan