Till innehåll på sidan

Hotaktörer

De cyberhot som riktas mot Sverige är mångfacetterade och kan kopplas till flera olika typer av aktörer. I huvudsak kan de delas upp i statliga aktörer och kriminella grupperingar.

I viss omfattning förekommer även ideologiskt motiverade aktörer, såsom hacktivister eller grupperingar med terrorkopplingar. Statliga aktörer som genomför cyberangrepp mot Sverige har oftast som syfte att inhämta information som kan gynna det egna landets utrikes- och säkerhetspolitiska intressen, eller att stärka det egna landets ekonomi och industriella utveckling genom industrispionage.

Kriminella grupperingar som genomför cyberangrepp vill i de flesta fallen tjäna pengar genom till exempel ransomware-attacker där utsatta företag krävs på lösensummor, medan ideologiskt motiverade aktörer tenderar att agera enligt sina egna formulerade agendor.

Mer information om hotaktörer finns samlat i rapporten Cybersäkerhet i Sverige – Hot, metoder, brister och beroenden

Senast granskad: 31 maj 2022

Till toppen av sidan