Till innehåll på sidan

Kampanjen Tänk säkert

I oktober varje år arrangeras EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige anordnar MSB och Polisen kampanjen "Tänk säkert". Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor. Det gemensamma temat 2023 var nätfiske, säkra lösenord och säkerhetskopiering.

Kampanjen Tänk säkert syfte är att öka medvetenheten och kunskapen om informations- och cybersäkerhet, sårbarheter och risker, samt förstärka förmågan att skydda sig mot brott. Här finns råd och checklistor med mera om hur du som enskild person, eller på ett företag kan skydda dig och din verksamhet mot dessa hot. Att skydda din viktigaste information.

Om värdefull information hamnar i fel händer kan konsekvenserna bli allvarliga. Checklistorna ger dig tips på hur du som privatperson/företagare kan skydda dig/din verksamhet så att den viktigaste informationen inte hamnar i fel händer. Genom att tänka på hur du agerar på nätet, och genom enkla åtgärder och rutiner, så förbättras säkerheten avsevärt. Ladda ner checklistorna och prata om dem med familj och vänner, eller på jobbet!

Bli säkrare på nätet. Dela inte din information.

Råd och checklistor till privatpersoner

Allmänt om InformationssäkerhetSkydda dig mot nätfiske och skadlig kodSäkerhetskopiera och säkra din informationSäkra dina lösenordLekfull hjälp på vägen: informationssäkerhetsloppan

Checklistor: Så skyddar du din viktigaste information

Publikation

Till allmänheten. Alla kan bidra till Sveriges cybersäkerhet. Du också.

Publikationsnummer: MSB2085

Utgivningsår: 2022

Skriften ger konkreta råd om vad allmänheten behöver göra för att skydda värdefull information och därmed öka cybersäkerheten.

Omslagsbild för  Till allmänheten. Alla kan bidra till Sveriges cybersäkerhet. Du också.

Publikationsnummer: MSB2085

Utgivningsår: 2022

Råd till företag

Varför är informationssäkerhet så viktig?

Skydda ditt företags information

Checklistor: Så skyddar du ditt företags information

Publikation

Till företag. Alla kan bidra till Sveriges cybersäkerhet. Du också.

Publikationsnummer: MSB2078

Utgivningsår: 2022

Skriften ger konkreta råd om vad företag behöver göra för att skydda företagets värdefulla information och därmed öka cybersäkerheten.

Omslagsbild för  Till företag. Alla kan bidra till Sveriges cybersäkerhet. Du också.

Publikationsnummer: MSB2078

Utgivningsår: 2022

Samhällets kompetensförsörjning informations- och cybersäkerhet

Sverige söker förstärkning! Det behövs fler som arbetar med informations- och cybersäkerhet. Du behövs och kan bidra till Sveriges cybersäkerhet. Utbilda dig för framtiden!

Det fattas personer med informations- och cybersäkerhetskompetens i Sverige i stort. Kompetensbristen på yrkesverksamma inom område är väl känt.

MSB utvidgar 2023-års kampanj för att uppmärksamma detta behov och försöker, om möjligt locka personer till att utbilda sig eller kompetensutveckla, så att de kan utöva olika yrkesroller inom området.
Det kan vara yngre personer som väljer yrkesbana, kanske ska de välja utbildning till gymnasiet, yrkeshögskola eller högskola/universitet.

Det kan vara äldre personer som är etablerade på arbetsmarknaden men vill ändra inriktning genom omskolning eller personer som arbetar inom närliggande yrkesområden som vill kompetensutveckla sig.

Uppmärksamheten sker genom att under oktober varje vecka publicera korta filmer där personer berättar sin historia, sin väg in i yrket, varför det är intressant och vikten av att arbeta med informations- och cybersäkerhet i stort.

Filmer: Samhällets kompetensförsörjning informations- och cybersäkerhet

Bakgrund för kampanjen

Ett sätt att skydda sig är att förstå de vanligaste tekniska funktionerna vi kan stöta på i vår vardag. Då minskar risken att drabbas av nätfiske och skadlig kod som kan leda till att värdefull information går förlorad.

Kampanjen Tänk säkert riktar sig till privatpersoner och företag med upp till tio anställda där privatliv och företagande hänger nära ihop. Syftet är att genom handfasta, tydliga och konkreta tips kunna vidta åtgärder för att säkrare uppkopplat liv.

För att nå ut till många människor och företagare i hela landet samarbetar MSB med offentliga, privata och intresseorganisationer som också bidrar till ökad medvetenheten och kunskap i samhället.

Undersökning om allmänhetens beteende och inställning

MSB genomför sedan 2019 en årlig webbaserad enkätundersökning om inställning till och beteenden som rör IT-säkerhet. Totalt har 554 personer svarat på årets undersökning. Urvalet är gjort riksrepresentativt på ålder, kön och region. Svaren har samlats in under perioden 5-15 september 2023.

Undersökning om allmänhetens beteenden och inställningar till frågor som rör it-säkerhet 2023

Senast granskad: 24 oktober 2023

Till toppen av sidan