Till innehåll på sidan

Insynsråd

MSB är en så kallad enrådighetsmyndighet, vilket innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Insynsrådet som utses av regeringen har till uppgift att utöva insyn i MSB:s verksamhet och att ge myndighetschefen råd.

Ordförande är MSB:s generaldirektör. Följande personer är ledamöter i rådet till och med 31 december 2019:

  • Beatrice Ask, Riksdagsledamot M
  • Åsa Lindestam, Riksdagsledamot S
  • Dan Persson, Regionpolischef Polismyndigheten
  • Dennis Gyllensporre, Generallöjtnant Försvarsmakten
  • Charlotte Petri Gornitzka, Ordförande OECD:s biståndskommité
  • Olivia Wigzell, Generaldirektör Socialstyrelsen
  • Peter Molin, Länsråd Gotland
  • Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare Cancerfonden
  • Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet

Senast granskad: 25 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan