Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

 

Välkommen till MSB!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Om MSB

Nytt från MSB

MSB får regeringsuppdrag att identifiera riskområden för klimatrelaterade ras, skred, erosion och översvämningar

2019-06-05 kl. 14:59
MSB får uppdraget tillsammans med Statens geotekniska institut. Förutom riskområden ska myndigheterna även beskriva sannolikhet och samhällsekonomiska konsekvenser av ras, skred, erosion och översvämning till följd av förändringar i temperatur och nederbördsmönster. Dessa kan få mycket stora konsekvenser för människors liv och hälsa, för ekosystem och areella näringar och för infrastruktur, bebyggelse och kulturarv.

Krisberedskapsveckan lockar allt fler aktörer

2019-06-04 kl. 11:28
Krisberedskapsveckan 2019 lockade drygt 180 kommuner att bidra till en ökad beredskap hos sina invånare inför olika kriser och ytterst krig. Många kommuner har genomfört båda kreativa och roliga aktiviteter och flera andra aktörer har uppmärksammat kampanjen och spridit budskapet om vikten av att förbereda sig.

Ny vägledning för kommuner och aktörer på lokal nivå: Inriktnings- och samordningsfunktion på lokal nivå

2019-06-04 kl. 10:10
Vägledningen är en av MSB:s utlovade leveranser kopplade till kommunöverenskommelsen med SKL. Den är efterfrågad och kommer ge en rad verktyg som stödjer de lokala aktörerna i att genomföra och delta i samverkan och ledning vid en samhällsstörning.

Ny rapport: Förstudie om en robust personalförsörjning av civilt försvar

2019-06-03 kl. 13:48
En strategisk fråga för totalförsvarets samlade förmåga är tillgången till personal. Utan personal kan varken verksamhet inom det militära eller civila försvaret bedrivas. Annika Nordgren Christensen har på MSB:s uppdrag gjort en förstudie om utvecklingen av en robust personalförsörjning i det civila försvaret. Rapporten ger förslag på tre möjliga personalförsörjningsmodeller med utgångspunkt i en diskussion om civilplikt och frivillighet.

Sveriges förmåga att släcka skogsbränder från luften är god

2019-05-29 kl. 15:50
Tidigare i år tecknade MSB ett avtal med företaget Heliair om minst 10 helikoptrar för släckning av gräs- och skogsbränder från luften. I den upphandling som gjordes finns ett anbud med potentiell möjlighet att från samma leverantör, via underleverantörer, få tillgång till ytterligare 16 helikoptrar för släckning och 5 helikoptrar för koordinering.

Så har helikopterberedskapen hittills fungerat

2019-05-13 kl. 11:00
I år är Sverige bättre förberett mot skogsbränder tack vare helikoptrar och bra samarbete mellan MSB, länsstyrelser och räddningstjänster. Redan i april fick helikopterberedskapen testas i skarpt läge när flera skogsbränder härjade i Sverige. Hanteringen fick beröm av aktörerna men beställningen av helikoptrar behöver bli enklare. - Det var helikoptrarna som räddade oss i Hästveda, säger Jimmie Ask, räddningschef på räddningstjänsten i Osby.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17