Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

MSB:s roll i Sveriges hantering av covid-19, information till berörda myndigheter och organisationer och tips på vad du själv kan göra.

Brand i skog och mark 2020

Det råder risk för gräs- och skogsbrand i delar av Sverige. Här hittar du praktisk information om bland annat förstärkningsresurser och eldningsförbud.

Transport och logistik med anledning av covid-19

MSB har i uppdrag att vid behov stödja regioner, kommuner, företag och andra aktörer genom att hantera transport och logistik. Uppdraget avser skyddsutrustning och annan materiel som behövs till följd av covid-19.

Nyheter

28 maj 2020
Klockan 12.00

MSB:s insatspersonal stöttar under krisen

Under coronakrisen har flera myndigheter och regioner fått stöd från MSB i form av personal som till stora delar ingår i MSB:s förstärkningsresurs för stöd till samverkan och ledning (FSOL). Insatspersonalen har stärkt upp med bland annat stabsstöd, analytiker och kriskommunikatörer.
28 maj 2020
Klockan 11.07

Utvärdering av Barents Rescue

I september 2019 genomfördes övningen Barents Rescue. I april blev den nationella utvärderingen klar.
–Övningen har bidragit till att aktörerna har utvecklat kunskap om att begära och ta emot internationellt stöd, säger Maria Jontén, som är projektledare för Barents Rescue på MSB.
28 maj 2020
Klockan 8.31

Skillnader mellan kvinnors och mäns attityder till säkerhet och beredskap

Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att deras förståelse för hur kriser kan påverka vardagen har förändrats under pandemin. Det är också fler kvinnor än män som anser att deras vilja att hjälpa andra har påverkats under krisen. Det visar slutrapporten av en enkätundersökning som MSB låtit göra.
Till toppen av sidan