Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Industriella informations- och styrsystem

Störningar i industriella informations- och styrsystem leder inte enbart till att dyrbar utrustning kan förstöras, utan kan även orsaka avbrott i kritiska verksamheter. Följden kan bli omfattande kostnader och förlorat förtroende för såväl det enskilda företaget som för samhället i stort. Här kan ni läsa mer om hur ni kan höja säkerheten i era industriella informations- och styrsystem samt hur MSB arbetar inom området.

Nyheter från programmet

Nya faktablad

2019-01-30 kl. 16:17
Nu finns det två nya faktablad publicerade. Faktabladen är baserade på djupare studier gjorda av FOI NCS3.

Faktablad: Introduktion till avsiktliga elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur

2019-01-25 kl. 13:16
Nu finns det ett faktablad publicerat baserat på den längre rapporten ” Introduktion till avsiktliga elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur.

Nya faktablad

2019-01-25 kl. 10:40
Nu finns det tre nya faktablad publicerade. Faktabladen är baserade på djupare studier gjorda av FOI NCS3.

NCS3 förstudie: Bortom sakernas internet

2018-11-22 kl. 10:43
Nu finns det en rapport tillgänglig om IoT med särskilt fokus på industriella informations- och styrsystem (ICS).
1 2 3 4 5 6 7
 
 

Industriella informations- och styrsystem

Industriella informations- och styrsystem är it-baserade system som används för att styra och övervaka fysiska processer och system i realtid. Många samhällsviktiga verksamheter – såsom exempelvis dricksvattenproduktion och eldistribution – är beroende av den här typen av system.

Nationellt program

Syftet med programmet är att skapa en ökad nationell förmåga att förebygga och hantera IT-relaterade hot mot industriella informations- och styrsystem i samhällsviktiga verksamheter och i kritisk infrastruktur. Programmet har som mål att utveckla privat-offentlig samverkan, att utöka den tekniska kompetensen i frågorna, sprida information och praktiskt stödja användare av informations- och styrsystem för att öka säkerheten.

Medvetandehöjande material

Här finns material för att inom er egen organisation använda som diskussionsmaterial vid möten eller som underlag för medvetandehöjande utbildningar.

Vägledningen

Vägledningen innehåller 17 rekommendationer för att öka säkerheten i industriella informations- och styrsystem. Den innehåller även värdefulla referenser samt beskriver utvecklingen av systemen.

Rekommendationer och råd

Här har vi samlat rapporter och FAKTA-blad mm som belyser råd och rekommendationer inom området. Rapporterna kan exempelvis belysa någon av de mer övergripande rekommendationerna i vägledningen eller vara fokuserade på lärdomar av enskilda händelser eller inriktade mot olika slags verksamheter.

Fördjupat material från NCS3

Här presenteras ett urval av rapporter från NCS3 vilket är ett kompetenscentrum med uppdraget att bygga upp och sprida medvetenhet, kunskap och erfarenhet om cybersäkerhetsaspekter inom industriella informations- och styrsystem.