Till innehåll på sidan

Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan (vecka 39) är en årlig kampanj som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den leds av MSB och genomförs i hela landet. Årets tema är mat.

Kriget i Ukraina

MSB har samlat information om vad du som privatperson kan tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.

Rådgivningstjänst för informationssäkerhetsarbete

MSB erbjuder nu en rådgivningstjänst till dig som arbetar förebyggande med informationssäkerhet inom offentlig sektor. Vill du ha råd och stöd så boka in en rådgivning.

Strukturreform för civilt försvar

Den 1 oktober 2022 träder en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap i kraft. Den ska stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.

Lär dig om cybersäkerhet

MSB och Polisen har fått i uppdrag av regeringen att stärka kunskapen i samhället om informations- och cybersäkerhetsfrågor. Kampanjen Tänk säkert pågår under 2022 i samarbete med flera organisationer. 

Nyheter

29 september 2022
Klockan 8.30

Nytt beredskapssystem träder i kraft den 1 oktober

Sedan 2016 har det pågått en intensiv återuppbyggnad av civilt försvar i Sverige som har gått hand i hand med utvecklingen av beredskapen för att hantera fredstida krissituationer.
- Den 1 oktober träder en strukturreform i kraft som ska stärka alla inblandade aktörer både i planering och förberedelser såväl som i hantering av kriser och ytterst krig, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.
26 september 2022
Klockan 10.38

Krisberedskapsveckan - ett tillfälle att stärka vår beredskap

I dag inleds Krisberedskapsveckan. En nationell satsning med fokus på hur du som privatperson kan vara med och stärka landets beredskap inför kriser och krig. Årets tema är mat.
21 september 2022
Klockan 13.54

Vad är Nato egentligen och vad innebär det att vara medlem?

Sverige har ansökt om ett Nato-medlemskap, och vi har erhållit status som inbjuden. Detta betyder att det pågår en rad förberedelser för ett svensk medlemskap under hösten 2022.
Till toppen av sidan