Till innehåll på sidan

WIS

WIS är en portal för Sveriges krisberedskap som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information.

Öppna verktyget - WIS

Detaljer

Ämneskategori

  • Aktörsgemensam samverkan
  • WIS

Typ av system

  • Kommunikationstjänster

I WIS delas information baserat på ytor. Som användare kan du följa ytor av intresse eller aktivt publicera information. Informationen kan vara anteckningar, lägesrapporter, dokument och enkla kartnoteringar. Du kan vid behov begära in information från övriga aktörer. För att vara säker på att inte missa nya händelser kan du välja att bevaka ämnen eller geografiska områden som intresserar dig och sen välja att få aviseringar om detta.

Varje aktör äger sin egen information och väljer själv vilka man vill dela den med. Det går även att använda WIS för att dela information enbart inom egen organisation.

Vilka får använda WIS?

Myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer och privata aktörer med ansvar under en kris får använda WIS. Idag är cirka 650 aktörer registrerade i WIS, med totalt drygt 8 500 användare. Samtliga kommuner, regioner, länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter är anslutna och därtill ett stort antal frivilligorganisationer och privata företag med en självständig roll i krishanteringssystemet.

Rakels kunder får driftinformation via WIS.

MSB ansvarar för WIS

MSB ansvarar för utveckling, drift och förvaltning. WIS utvecklas i samarbete med aktörerna.

Vad kostar WIS?

Anslutning till WIS är kostnadsfri. MSB erbjuder support, användarstöd samt utbildning och stöd vid övningar.

WIS via internet

WIS fungerar med de flesta moderna webbläsare, som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Egde och Safari. För absolut bästa upplevelse rekommenderar vi Chrome för dig som har tillgång till den. Mer exakt och aktuell information om vilka läsare som stöds och eventuella kända problem kan du läsa om på WIS Hjälp.

WIS Hjälp, information om webbläsare

Logga in i WIS

Logga in i WIS

WIS som app

WIS finns även som gratis app. Appen finns att ladda ner i Apple App Store och Google Play.

Lär dig mer om WIS

Allt utbildningsmaterial om WIS finns öppet och tillgängligt på webbplatsen WIS Hjälp.

WIS Hjälp

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS är ett övergripande dokument som utifrån ett lokalt, regionalt och nationellt behov beskriver hur samverkan kan ske med hjälp av bland annat WIS.

Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS

Det finns även en kortare version av riktlinjerna.

Nationella riktlinjer för WIS – sammanfattning

Kan sekretessbelagd information delas i WIS?

WIS är inte avsett för sekretessbelagd information, utan är i första hand avsett för informationsdelning. Behöver du dela sekretessbelagd information kan du lägga in en krypterad fil som sedan måste dekrypteras av mottagaren.

Utlämnande av uppgifter

Information i WIS ska hanteras och bedömas på samma sätt som information på andra lagringsytor. Informationen kan begäras ut från aktörer med läsrätt. Respektive aktör hanterar och bedömer varje ärende.

WIS och gemensamma grunder för samverkan och ledning

WIS erbjuder stöd för arbetssättet med informationsdelning och lägesbild som rekommenderas i gemensamma grunder för samverkan och ledning. Arbetssätten beskrivs i kapitel 14 och 15.

Publikationer, informationsmaterial och metodstöd för gemensamma grunder för samverkan och ledning

Kontakt

WIS

Senast granskad: 8 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan