Till innehåll på sidan

Kostnadsfri rådgivning för systematiskt informationssäkerhetsarbete

Har du kört fast med informationssäkerhetsarbetet? Kontakta oss för råd!

Detaljer

Typ av system

  • Kommunikationstjänster

Välkommen till rådgivningstjänst för systematiskt informationssäkerhetsarbete!

Här får du stöd i arbetet med att skydda din organisations viktiga information. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning kring det förebyggande informationssäkerhetsarbetet i er organisation.

Tjänsten kompletterar de vägledningar och stödmaterial som tagits fram för att kunna användas av alla typer av organisationer. Allt är en del av MSB:s uppdrag att stödja och vägleda organisationer i sitt arbete med det systematiska informationssäkerhetsarbetet

Läs mer om hur tjänsten fungerar och vilken typ av frågor rådgivningen brukar besvara

Ange inte känslig information

Ange inte någon känslig information, varken webbformuläret eller i den efterföljande kontakten med oss. Information som överförs till MSB blir allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

Välkommen att ställa din fråga!

Här kan du ställa frågor som är relaterade till det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Du kan ställa en fråga åt gången. Välj det ämnesområde som passar bäst för din fråga längre ner i områdeslistan.

Vilken typ av organisation gäller din fråga?
Omfattas din verksamhet av NIS2 och/eller är det en beredskapsmyndighet?
Hur vill du bli kontaktad? Välj något av alternativen.

Senast granskad: 15 januari 2024

Till toppen av sidan