Till innehåll på sidan

Nationell strategi för systematisk övningsverksamhet driver utvecklingen framåt

Den nationella strategin för systematisk övningsverksamhet för krisberedskap och civilt försvar ger en ny och gemensam plattform som ska driva utvecklingen framåt.

Syftet är att utveckla systematisk övningsverksamhet, såväl inom egen organisation som tillsammans med andra. Den lägger grunden till ett enhetligt förhållningssätt, förankring i organisationernas ledning samt till ökad professionalism.

Strategin är framtagen efter dialog med bevakningsansvariga myndigheter som ingår i krisberedskapsförordningen (2015:1052), men kan med fördel också användas av andra organisationer.

Den nationella övningsstrategin presenterar en ny modell med sex delområden som tillsammans utgör grunden för ett systematiskt arbete över längre tid. Genom tydligt fokus på prioriterade förmågor, fleråriga övningsplaner, metodstöd, övningsutvärderingar, samt en ny struktur för nationell övningssamordning kan arbetet ske mer effektivt och med ökad effekt.

Övningsperioden inleds med en fördjupningsperiod då aktörerna arbetar med erfarenhetshantering vid övningar, samordning av övningsverksamhet aktörer emellan och flerårig planering av hur förmåga stegvis utvecklas genom övningar.

Nationell strategi för systematisk övningsverksamhet för krisberedskap och civilt försvar (pdf)

Senast granskad: 17 november 2020

Till toppen av sidan