Till innehåll på sidan

Nationella strategin för systematisk övningsverksamhet för krisberedskap och civilt försvar

Den nationella strategin för systematisk övningsverksamhet för krisberedskap och civilt försvar ger en ny och gemensam plattform som ska driva utvecklingen framåt.

Syftet med strategin är att stärka förmågeutvecklingen i samhället med övning som verktyg. Den lägger också grunden till ett enhetligt förhållningssätt. Ett övergripande mål är att alla berörda aktörer tillämpar ett systematiskt arbetssätt, både i sina egna organisationer och i samverkan med andra. 

Strategin presenterar en ny modell med sex delområden som tillsammans utgör grunden för systematiken. Varje delområde i modellen har ett formulerat mål, som strategin kan utvärderas mot efter en femårig övningsperiod.

Nationella strategin för systematisk övningsverksamhet för krisberedskap och civilt försvar (pdf)

Senast granskad: 15 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan