Till innehåll på sidan

Erfarenhetshantering

Erfarenhetshantering vid övningar är en ständigt pågående process som består av flera metoder som är utvecklade för att underlätta systematisk övningsverksamhet - både för enskilda aktörer och för hela krisberedskapssystemet.

Erfarenhetshantering vid övningar

Erfarenheter från övningar är en viktig källa till kunskap och bidrar till att stärka samhällets samlade förmåga att hantera olyckor och kriser. Erfarenheter och lärdomar om styrkor och brister identifieras hela vägen från planeringen av en övning, under övningens genomförande ända till det färdiga utvärderingsresultatet. Detta behöver göras på ett strukturerat sätt för att få ut så mycket som möjligt av den tid, det arbete och de resurser aktörerna i krisberedskapssystemet satsar på övningsverksamhet.

En ständigt pågående process 

Figuren nedan visar hur erfarenhetshantering ses som en ständigt pågående process i "förbättringshjulet" som driver stärkta förmågor genom övning.

Processen består både av metoder för aktörers enskilda övningar och metoder där främst MSB driver arbetet med erfarenhetshantering vid flera övningar.

En framgångsfaktor för en effektiv erfarenhetshantering är att utvärderingar från enskilda övningar görs på ett likartat sätt och håller god kvalitet.

De samlade erfarenheterna utgör sedan ett centralt underlag för den årliga övningsinriktningen för samverkansövningar på nationell och regional nivå.

Senast granskad: 27 juni 2019

Till toppen av sidan