Till innehåll på sidan

Utbildning i skydd mot olyckor

Utbildning i skydd mot olyckor (SMO) är för dig som vill arbeta som brandman inom kommunal räddningstjänst.
Här har vi samlat information inför din ansökan till utbildningen.

Vill du ha ett aktivt och varierande yrke? Sök till SMO!

SMO ger dig en examen i säkerhets- och räddningsarbete samt olycksförebyggande arbete. Du får kompetens att arbeta som brandman främst inom den kommunala räddningstjänsten eller inom området skydd mot olyckor vid andra kommunala förvaltningar, statliga myndigheter eller företag.

Du kan välja att gå utbildningen vid någon av MSB:s skolor i Revinge utanför Lund och Sandö utanför Kramfors eller läsa på distans med närträffar. Oavsett studieform bedrivs utbildningen som schemalagda heltidsstudier på dagtid och består av teoretiska lektioner, föreläsningar och övningar där du ska delta.

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Via Centrala studiestödsnämnden (CSN) kan du söka studiemedel.

 • Så här går antagning till

  Här kan du läsa om hur antagning till SMO går till.

  Till många utbildningar räcker inte antalet platser till alla sökande. Då görs ett urval bland de sökande som är behöriga.

  Antagning till SMO

 • Att arbeta inom räddningstjänsten

  Arbetet inom räddningstjänsten består av både förebyggande och operativt arbete.

  Det förebyggande arbetet innebär att du arbetar för att minska bränder och olyckor i samhället. Exempel på förebyggande arbete är tillsyn av brandskyddet på skolor och företag, planering och genomförande av brandskyddskampanjer eller utbildning på arbetsplatser och skolor.

  Operativt arbete görs vid till exempel trafikolyckor, sjukvårdslarm, suicidlarm, bränder, kemikalieolyckor, olyckor med farligt gods, djurlivräddning och oljeutsläpp. Vid en räddningsinsats kan du behöva arbeta på höga höjder och i trånga utrymmen. Därför bör du inte vara höjdrädd eller lida av klaustrofobi.

  Som anställd inom räddningstjänsten möter du människor i en rad olika sammanhang - ofta i svåra situationer. Därför är det viktigt att du har en vilja att hjälpa människor, känner empati och kan lugna människor i utsatta situationer. Du behöver också vara stresstålig och ha en god förmåga att samarbeta med andra.

  Eftersom brandmannayrket kräver god fysik är konditions- och styrketräning också en del av arbetet.

  Mer information om yrket:

  Arbeta inom räddningstjänsten

Filmer om utbildningen och yrket

Civilplikt: Information om lagring av dina personuppgifter

Från och med den 19 januari 2024 har civilplikten aktiverats inom räddningstjänsten. MSB har fått i uppdrag att ta reda på om det finns personer med räddningstjänstutbildning som kan bli aktuella som civilpliktig räddningstjänstpersonal. 

MSB vill nu informera dig om att dina personuppgifter som registreras hos myndigheten, när du anmäler dig till denna utbildning, kan komma att behandlas i syfte att se över om just du kan bli aktuell för civilplikt.

Senast granskad: 13 september 2023

Till toppen av sidan