Till innehåll på sidan

Skydd mot informationspåverkan - fördjupningskurs

Kursen utvecklar deltagarens kompetens att skapa en organisation som systematiskt kan förebygga, upptäcka, identifiera och möta informationspåverkan. Detta för att skapa ett robust samhälle och motståndskraft i kris och krig som en del av ett starkt totalförsvar.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer med en roll inom totalförsvaret eller som arbetar inom organisationer som riskerar att skadas av otillbörlig informationspåverkan. Exempel på organisationer kan vara centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner, företag, frivilliga försvarsorganisationer eller ideella organisationer som arbetar med samhällets skyddsvärden. Deltagare på kursen kan till exempel vara kommunikationschefer, seniora handläggare, rådgivare eller organisationsutvecklare inom krishanteringssystemet.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursen behöver deltagaren ha slutfört grundkurs för skydd mot informationspåverkan och fått ett kursintyg.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

MPF står för lunch och övriga kursrelaterade kostnader. Deltagande organisation bekostar ev. resor och boende. Vegetarisk kost är bokat för samtliga. Alternativ kost som t ex animaliskt beskrivs vid anmälan.

Tillfällen

Fördjupningskurs för skydd mot informationspåverkan den 23-34 maj, Karlstad

Myndigheten för psykologiskt försvar kommer under maj att genomföra en fördjupningskurs för skydd mot informationspåverkan. Kursen syftar till att sammanfatta hur en aktör kan organiseras för att förebygga, upptäcka, identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan; beskriva förmåga att motverka otillbörlig informationspåverkan i en organisation; samt förbereda en plan för en organisation att möta otillbörlig informationspåverkan. Kursen genomfördes senast den 14-15 december 2023 och nästa kurs är planerad till att vara nätbaserad den 12-13 december 2024.

Målgrupp: Deltagare ska ha genomfört Skydd mot informationspåverkan – grundkurs:https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla-utbildningar/grundkurs-for-skydd-mot-informationspaverkan/

Plats: Scandic Klarälven, Sandbäcksgatan 6, 653 40, Karlstad. 20 minuters promenad från Karlstad C.

Tid: Kursen inleds med lunch torsdagen den 23 maj kl. 12:00 och på går fram till 17:30. Kursmiddag är planerad till kl. 18:30. På fredagen den 24 april är kursen mellan kl. 08:00-12:30 då kursen avslutas med lunch.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri. MPF står för lunch och övriga kursrelaterade kostnader. MPF står även för logi på hotellet för deltagarna. Deltagande organisation bekostar endast ev. resor. Vegetarisk kost är bokat för samtliga. Alternativ kost som t ex animaliskt beskrivs vid anmälan.

Antal platser: 25

Anmälan: 1 maj är sista anmälningsdag via:https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla-utbildningar/fordjupningskurs-for-skydd-mot-informationspaverkan/

Antagningsbesked delas den 2 maj.

Kursansvarig: Pär Norén par.noren@mpf.se

Mer information om Myndigheten för psykologiskt försvar:https://www.mpf.se/

Kursmaterial: Pamment, James (2022) A Capability Definition and Assessment Framework for Countering Disinformation, Information Influence, and Foreign Interference. Stratcom CoE:

https://stratcomcoe.org/publications/a-capability-definition-and-assessment-framework-for-countering-disinformation-information-influence-and-foreign-interference/255

Bakgrund

Informationspåverkan från främmande makt är en antagonistisk handling som syftar till att påverka Sveriges demokrati och vårt lands möjligheter till eget beslutsfattande. Informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt kan innebära allvarliga konsekvenser för samhällets säkerhet, främst mot grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) vill med denna kurs utveckla kunskaper och skapa medvetenhet för berörda aktörer inom området.

Om utbildningen

Under kursen får du sammanfatta hur en organisation samordnat kan organiseras för att förebygga, upptäcka, identifiera och möta informationspåverkan. Utöver detta förväntas deltagaren kunna beskriva förmåga i en organisation samt förbereda en plan för en organisation att möta informationspåverkan.

Denna kursplan nedan togs fram under hösten 2021 utav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I samband med att Myndigheten för psykologiskt försvar bildades och tog över uppdraget så ägs kursplanerna av Myndigheten för psykologiskt försvar sedan 1/1 2022. Nya kursplaner ska upprättas och är under arbete. Frågor gällande innehåll och genomförande av kurserna ställs till Myndigheten för psykologiskt försvar.

Kursplan Fördjupningskurs för skydd mot informationspåverkan

Läs mer om psykologiskt försvar:

Uppdraget - Myndigheten för psykologiskt försvar:www.mpf.se

Kursanmälan

Anmälan görs via MSB:s webbplats.

Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Upplägg och omfattning

Före kursen behöver deltagarna slutfört Grundkurs för skydd mot informationspåverkan och fått ett kursintyg.

Fördjupningskursen omfattar åtta timmars lärarledd utbildning. I kursen ingår en avslutande skriftlig individuell uppgift som lämnas in en vecka efter den lärarledda utbildningen avslutas. Den bedöms ta två timmar att slutföra.

Kursen genomförs bland annat med aktivt samarbetslärande genom gruppdiskussioner och redovisningar.

Urval

MPF förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda utifrån aktörernas roll för totalförsvaret och en relevant fördelning av aktörer. Vi förbehåller oss även rätten att göra ett urval för en jämn fördelning av deltagare utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Inställd kurs

Kursen kan komma att ställas in vid för få anmälningar.

Senast granskad: 17 oktober 2022

Till toppen av sidan