Till innehåll på sidan

Sök

Här hittar du ditt sökresultat. Du kan filtrera på ämne och innehållstyp för att förfina ditt sökresultat.


Antal träffar (3282)


Artikelsida

Säkra kommunikationer

För att hantera händelser i både vardag och i kris krävs det att er organisation har fungerande tekniska stödsystem och metoder. Behöriga aktörer kan ansluta till och använda de system som MSB ansvarar för.

Artikelsida

Rakel

Artikelsida

SGSI

Artikelsida

WIS

Artikelsida

Inspiration till aktiviteter

Sedan Krisberedskapsveckan startade 2017 har tusentals aktiviteter genomförts över hela landet. Här är ett urval av dessa att inspireras av.

Artikelsida

Vägledning i frivilligsamverkan för offentliga aktörer

I vägledningen för samverkan med frivilliga försvarsorganisationer och frivilliga i civil beredskap får du som arbetar i myndighet eller kommun råd och stöd i arbetet.

Artikelsida

Fredsfrämjande insatser

Fredsfrämjande insatser är ett av regeringens instrument för att förhindra och stävja konflikter samt skapa förutsättningar för varaktig fred. MSB bidrar till detta genom att bistå med svensk expertis, materiel och utbildning till olika fredsfrämjande insatser runt om i världen.

Artikelsida

Kampanjmaterial

Här samlar vi annonser, rullvepor och filmer till Krisberedskapsveckan. Bilderna får användas längst till och med maj 2024.

Artikelsida

Inloggning i WIS

Vi har infört tvåfaktorsautentisering vid all inloggning i WIS. Det innebär att du förutom e-postadress och lösenord även ska ange en engångskod när du loggar in.

Artikelsida

MSB:s insatsverksamhet

MSB bedriver insatser i Sverige och utomlands vid stora olyckor, kriser, katastrofer eller konflikter. Vi har över 30 års erfarenhet av att bedriva både hjälp- och förebyggande insatser. Insatserna har sin grund i MSB:s instruktion och regleringsbrev, svensk biståndspolitik samt behov och erfarenhet.

Senast granskad: 23 juni 2022

Till toppen av sidan