Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2001:3 föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt

SRVFS 2001:3 föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2003-12-31

Författningsnummer

SRVFS 2001:3

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Ersätter

Upphävd av

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan