Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2024:4 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

MSBFS 2024:4 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Detaljer

Status

Gällande från och med 2024-03-01

Författningsnummer

MSBFS 2024:4

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Krisberedskap och informationssäkerhet

Senast granskad: 24 januari 2024

Till toppen av sidan