Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SÄIFS 2000:5 föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor

SÄIFS 2000:5 föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor

Detaljer

Status

Gällande från och med 2001-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 2000:5

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ändrar

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan