Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2014:6 föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

MSBFS 2014:6 föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Detaljer

Status

Gällande från och med 2015-01-01

Författningsnummer

MSBFS 2014:6

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Ersätter

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan