Till innehåll på sidan

Reflektioner kring samhällets skydd och beredskap vid allvarliga it-incidenter : en studie av konsekvenserna i samhället efter driftstörningen hos Tieto i november 2011

Reflektioner kring samhällets skydd och beredskap vid allvarliga it-incidenter : en studie av konsekvenserna i samhället efter driftstörningen hos Tieto i november 2011

Detaljer

Reflektioner kring samhällets skydd och beredskap vid allvarliga it-incidenter : en studie av konsekvenserna i samhället efter driftstörningen hos Tieto i november 2011
Publikationsnummer
MSB367
ISBN-nummer
978-91-7383-209-0
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
54 s.
Pris
0 kronor
Den ökade koncentrationen av it-drift och andra it-relaterade tjänster, exempelvis molntjänster, skapar både nya möjligheter och risker. Syftet med rapporten är att utifrån den uppmärksammade driftstörningen hos Tieto i november 2011 illustrera vilka samhällskonsekvenser en allvarlig itincident kan ge upphov till. Till detta kommer att dra lärdomar av det aktuella fallet, främst vad gäller samhällets krishantering.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan