Till innehåll på sidan

Cisterner för brandfarliga vätskor : Handbok till MSB:s föreskrifter 2014:5

Cisterner för brandfarliga vätskor : Handbok till MSB:s föreskrifter 2014:5

Detaljer

Cisterner för brandfarliga vätskor : Handbok till MSB:s föreskrifter 2014:5
Publikationsnummer
MSB489
ISBN-nummer
978-91-7383-288-5
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
39 s. : ill.
Pris
0 kronor
Denna handbok omfattar cisterner som är avsedda för brandfarliga vätskor. Den omfattar däremot inte cisterner för brandfarlig vätska avsedda att stå inom vattenskyddsområde (med sekundärt skydd), eller cisterner för eldningsolja, diesel eller spillolja som ska ligga i mark. Sådana cisterner omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter. Handboken omfattar inte heller behållare avsedda för vätskor där trycket ovanför vätskeytan överstiger 0,5 bar (tryckbärande anordningar), eller cisterner för annat innehåll än brandfarliga vätskor. Sådana cisterner omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Avstånd mellan cisterner eller mellan cisterner och byggnader redovisas inte i denna handbok. För sådana uppgifter hänvisar vi till våra föreskrifter SÄIFS 2000:2 med följande webbadress: hanteringsföreskrifter brandfarliga vätskor SÄIFS 2000:2 . En anläggning med en eller flera cisterner som innehåller brandfarliga vätskor är ofta tillståndspliktig enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Denna handbok omfattar inte detta. För dessa uppgifter hänvisar vi till våra föreskrifter om tillstånd med följande webbadress: tillståndsföreskrifterna MSBFS 2013:3 . Länk till tillståndshandboken
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan