Till innehåll på sidan

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" på lättläst svenska (lättläst svenska)

Här finns information om broschyren "Om krisen eller kriget kommer" på lättläst svenska.

Till alla som bor i Sverige

Här kan du läsa om hur du kan förbereda dig om det blir en kris eller ett krig i Sverige. Regeringen har bestämt att alla i Sverige ska få den här informationen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som förkortas MSB, har skrivit informationen.

Många människor oroar sig för hur det är i världen just nu. Även om det är tryggare i Sverige än i andra länder finns det sådant som kan hota Sverige. Det är viktigt att alltid arbeta för att skydda vår fred, frihet och demokrati.

Myndigheter, kommuner, regioner, företag och föreningar arbetar för att samhället ska fungera. Vi som bor i Sverige har också ansvar för att landet är säkert och tryggt för alla. Vi måste kunna hjälpa varandra om något hotar vårt land. Om du är förberedd kan du hjälpa till så att landet klarar om något allvarligt händer.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer på lätt svenska (pdf)

Senast granskad: 1 oktober 2020

Till toppen av sidan