Till innehåll på sidan

Länder anslutna till ADR och RID

Föreskrifterna ADR-S och RID-S är i allt väsentligt baserade på bestämmelserna i de internationella överenskommelserna ADR och RID. ADR och RID ska tillämpas vid internationell transport mellan länder som är anslutna till respektive överenskommelse.

För att en transport ska betraktas som internationell måste den vara gränsöverskridande, det vill säga beröra territoriet i minst två länder.

Länder som dessutom är medlemmar av EU ska även tillämpa ADR och RID för transporter inom och mellan EU-medlemsländerna.

Anslutna länder

ADR-länder (UNECE)

På webbplatsen för United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) finns också information om behöriga myndigheter, lokala trafikföreskrifter, etc.

RID-länder

RID-länder kartbild

Mer information om behöriga myndigheter, nationella avvikelser, etc. finns på webbplatsen för Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF).

OTIF:s webbplats

Senast granskad: 12 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan