Till innehåll på sidan

Länder anslutna till ADR och RID

Föreskrifterna ADR-S och RID-S är i allt väsentligt baserade på bestämmelserna i de internationella överenskommelserna ADR och RID. ADR och RID ska tillämpas vid internationell transport mellan länder som är anslutna till respektive överenskommelse.

För att en transport ska betraktas som internationell måste den vara gränsöverskridande, det vill säga beröra territoriet i minst två länder.

Länder som dessutom är medlemmar av EU/EES ska även tillämpa ADR och RID för transporter inom och mellan EU- och EES-medlemsländerna.

Anslutna länder

ADR-länder på United Nations Treaty Collections webbplatsMer information om behöriga myndigheter, nationella avvikelser, lokala trafikföreskrifter etc. finns på webbplatsen för United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).

UNECE:s webbplatsRID-länder på OTIF:s webbplatsRID-länder kartbild på OTIF:s webbplatsMer information om behöriga myndigheter, nationella avvikelser, etc. finns på webbplatsen för Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF).

OTIF:s webbplats

Senast granskad: 17 januari 2023

Till toppen av sidan