Till innehåll på sidan

Oljeskadeskydd

MSB är sammanhållande av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) och det strategiska aktörsgemensamma arbetet inom svenskt oljeskadeskydd.

Sveriges strategi för oljeskadeskydd

Sedan 1980-talet har strategiska dokument tagits fram i samverkan mellan ansvariga myndigheter och aktörer. Den aktuella strategin revideras löpande och saknar slutdatum. Den vänder sig till alla berörda aktörer och omfattar ett före-under-efter perspektiv. Strategin består av tre dokument, enligt bilden nedan och finns att ladda ner på sidan.

Bilden beskriver en strategisk process och består av en pil indelad i fyra delar. Varje del av pilen beskriver en del av strategin för oljeskadeskydd. Pilen ska läsas från vänster och den pekar mot en cirkel som symboliserar målbilden. Samtliga av pilens fyra delar bidrar tillsammans till den gemensamma målbilden och delarna står för riskbild, strategi, handlingsplan och samordning. Den gemensamma målbilden är att minimera miljöskada och skada på andra samhällsvärden. Varje del av processpilen har en stödtext i form av en textruta som förklarar innebörden av respektive del lite närmare

Den nationella processen för oljeskadeskydd består av fem delar: riskbild, strategi, underlagsrapport, handlingsplan och samordning. Arbetet bidrar till fastställda mål och prioriteringar. Samtliga delprocesser utvecklas och förvaltas aktörsgemensamt av NSO.

Nationell konferens för oljeskadeskydd

Konferensen genomförs i slutet av året och är en viktig del av NSOs samordning av området. Till konferensen inbjuds alla berörda aktörer, oavsett om det är en kommun, ett privat företag, en frivilligorganisation eller en myndighet som har en roll före, under eller efter en händelse med utsläpp av olja till sjöss och på strand. Syftet med konferensen är att få en aktuell helhetsbild av utvecklingen och utmaningar samt att föra en strategisk dialog om framtida prioriteringar.

Vid konferensen erbjuds utrymme för talare som genomfört relevanta projekt eller aktuella erfarenheter från händelser. En stående punkt är ”goda exempel” från länens arbete med oljeskyddsplanering. Konferensen har roterande värdskap mellan NSO myndigheterna temat varierar beroende på värdskapet. Har du något aktuellt att presentera är du välkommen att ta kontakt med NSO.

2019 års konferens för oljeskadeskydd

Värd för årets konferens är Havs-och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket och arrangeras den 13-14 november i Göteborg. Ett särskilt tema för årets konferens är miljörisker med vrak längs Sveriges kuster.

Läs mer och anmäl dig till konferensen här

Dokumentation från tidigare konferenser och seminarier

Senast granskad: 8 november 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan