Rapporten innehåller en kort introduktion till området oljeskadeskydd och en sammanställning av oljeutsläpp och föroreningsolyckor som orsakat skador i svenska farvatten under åren 1970 till 2021.