Till innehåll på sidan

Oljeskadeskydd

MSB är sammanhållande av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) och det strategiska aktörsgemensamma arbetet inom svenskt oljeskadeskydd.

Sveriges strategi för oljeskadeskydd

Sedan 1980-talet har strategiska dokument tagits fram i samverkan mellan ansvariga myndigheter och aktörer. Den aktuella strategin revideras löpande och saknar slutdatum. Den vänder sig till alla berörda aktörer och omfattar ett före-under-efter perspektiv. Strategin består av tre dokument, enligt bilden nedan och finns att ladda ner på sidan.

Bilden beskriver en strategisk process och består av en pil indelad i fyra delar. Varje del av pilen beskriver en del av strategin för oljeskadeskydd. Pilen ska läsas från vänster och den pekar mot en cirkel som symboliserar målbilden. Samtliga av pilens fyra delar bidrar tillsammans till den gemensamma målbilden och delarna står för riskbild, strategi, handlingsplan och samordning. Den gemensamma målbilden är att minimera miljöskada och skada på andra samhällsvärden. Varje del av processpilen har en stödtext i form av en textruta som förklarar innebörden av respektive del lite närmare

Den nationella processen för oljeskadeskydd består av fem delar: riskbild, strategi, underlagsrapport, handlingsplan och samordning. Arbetet bidrar till fastställda mål och prioriteringar. Samtliga delprocesser utvecklas och förvaltas aktörsgemensamt av NSO.

Nationell konferens för oljeskadeskydd

Konferensen genomförs i slutet av året och är en viktig del av NSOs samordning av området. Till konferensen inbjuds alla berörda aktörer, oavsett om det är en kommun, ett privat företag, en frivilligorganisation eller en myndighet som har en roll före, under eller efter en händelse med utsläpp av olja till sjöss och på strand. Syftet med konferensen är att få en aktuell helhetsbild av utvecklingen och utmaningar samt att föra en strategisk dialog om framtida prioriteringar.

Vid konferensen erbjuds utrymme för talare som genomfört relevanta projekt eller aktuella erfarenheter från händelser. En stående punkt är ”goda exempel” från länens arbete med oljeskyddsplanering. Konferensen har roterande värdskap mellan NSO myndigheterna temat varierar beroende på värdskapet. Har du något aktuellt att presentera är du välkommen att ta kontakt med NSO.

2020 års konferens blir lite annorlunda. För att minska resandet och antalet personer i samma rum erbjuder vi denna gång deltagande på flera orter samtidigt! Konferensen webbsänds och deltagandet sker på plats i ett antal mindre grupper. Anmäl dig via länken.

Nationell konferens för oljeskadeskydd 2020

Dokumentation från tidigare konferenser och seminarier

Dokument från Nationell konferens för oljeskadeskydd

Här finns dokumentation samlad från den nationella konferensen för oljeskadeskydd samlad år för år.

  • Filmer från konferens för oljeskadeskydd 2018

    Den 21-22 november genomfördes den nationella konferensen för oljeskadeskydd 2018 i Stockholm. Konferensen arrangerangerades av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Skåne delades på värdskapet för årets konferens.

    Samtliga presentationer från konferensen finns filmade nedan.

 

Senast granskad: 19 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan